„Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.”
21 ноября 2014

Spółdzielnia Sadownicza „POLSAD” w Lewiczynie realizuje projekt „Platforma B2B wspierająca współprace firmy POLSAD z partnerami biznesowymi w zakresie procesów magazynowych”.Projekt polega na wdrożeniu 3 modułów składających się na zintegrowany system B2B. Za pomocą systemu odbywać się będzie wymiana informacyjna pomiędzy systemem Wnioskodawcy i partnerami biznesowymi firmy. Wdrożenie systemu informatycznego umożliwi pełną automatyzację i integrację procesów biznesowych prowadzonych z partnerami.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to sierpień 2015r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B i jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.