Dofinansowanie projektu w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – działanie 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy
28 grudnia 2020

FE_poziom_pl-1_rgb

Spółdzielnia Sadownicza Polsad w Lewiczynie uzyskała dofinansowanie projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Spółdzielni Sadowniczej Polsad w Lewiczynie”. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Cel projektu i planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
Wartość projektu: 70 133,64 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 100%.